Restylane

Restylane är namnet på en specifik sammansättning av hyaluronsyra. Den används för kosmetiska injektioner i vävnader. Det vanligaste användningsområdet är att restylane injiceras under rynkor i pannan och runt ögon. Med restylane kan också användas för att förstora läpparna. Resultatet av en restylaneinjektion håller i sex till tolv månadet eller ibland längre. Således är det en behandling som måste genomföras regerlbundet för att resultatet ska förbli permanent.

Restylane bibehåller sin form då det använder sig av kroppens eget fukt. Man brukar tala om restylane som ”vattenälskande”. Till skillnad från andra liknande produkter på marknaden är restylane icke-animalisk. Detta minskar således riskerna för att man ska drabbas av någon sjukdom som förs från djur till människa eller att restylane skulle framkalla allergiska reaktioner.

Efter behandlingen kommer du vara lite öm och uppsvälld. Detta brukar hålla i sig runt en veckas tid. Vidare bör du undvika att sola eller utsätta dig från alltför stark kyla till dess ömheten och uppsvälldheten lagt sig. Om du är gravid, ammar eller är under 18 år så ska du inte använda dig av restylane. Fler än tre miljoner personer i 70 länder har genomgått en restylanebehandling.