Plastikkirurgi

Plastikkirurgi är samlingsnamnet för en typ av operationer som syftar till att förbättra kroppens utseende och, eller, funktioner. Vissa av dessa plastikoperationer kallas för ”kosmetiska” och andra kallas för ”återuppbyggande”. Nästan alla plastikoperationer utförs av kirurger som har en mycket god insyn i den andra kategorin: ”återuppbyggande”. Att beskriva plastikkirurgi som två helt separata fält är emellertid missledande. Om man vill plastikoperera sig av enbart ”kosmetiska” skäl hänger dessa även samman med möjligheten till ”återuppbyggande”.

Tar vi exempelvis ett ansiktslyft så, där vävnaden i ansiktet drar samman huden är detta ingrepp inte enbart ”kosmetiskt”. Ett ansiktslyft som drar samman huden på en person i 70-årsåldern kallas i regel för ”kosmetiskt”. Detta eftersom syftet för patienten med plastikoperation vara att se mer ungdomlig ut. Skulle dock syftet med operationen vara att ta bort hudcancer skulle det anses vara ”återuppbyggande”. Samtidigt så utför kirurgen de facto ett ”kosmetiskt” ingrepp. Om man bara plockar bort en bit, från exempelvis vänster kind, så skulle ansiktet se asymmetriskt ut. Därför stramar kirurgen också upp höger kind. Vanligast är dock att kirurgen som utförs “återuppbyggande” plastikkirurgi korrigerar, tar bort födelsemärken eller andra skadade delar av kroppen.

En ”kosmetiskt” inriktad plastikkirurg ändrar det som patienten tycker är fult, även om det inte är skadat eller dysfunktionellt på något sätt. Det kan vara så att man tycker att sin näsa är för stör eller att brösten är för små. Ordet ”plastik” kommer från grekiskans plastikos som betyder att forma eller förändra. Plastikkirurgins historia sträcker sig också tillbaka till den antika världen. Läkare i Indien använde sig av huden som material då man utförde ”återuppbyggande” plastikkirurgi.

Inom fältet plastikkirurgi finns många underkategorier. Några av dessa är: fettsugning, ögonlocksoperationer, bröstförstoring; förstoring av baken; reduktion av ärr orsakade av acne med hjälp av laserkirurgi, mastopexy – bröstlyft, rhinoplastik – förändringar av näsan, otoplastik – att forma om örat. Man bör dock vara medveten om att vissa människor lätt kan bli beroende av plastikkirurgi. Ett kirurgiskt ingrepp är inte med automatik en väg till ett lyckligare liv. Alltför många kirurgiska ingrepp kan också leda till att man skadar kroppens normala struktur. Man bör också vara medveten om de kostnader som ett plastikkirurgiskt ingrepp innebär.