Näsplastik

Näsplastik kallas också för rhinoplastik. Rhinos är det grekiska ordet för näsa och plastikos betyder att ändra eller forma. Med näsplastik formas din näsa om genom förstoring eller förminskning, borttagande av utbuktningar, förminskad näsborrar, en förändrad vinkel mellan näsan och överläppen eller förändrad nästipp eller näsrygg. Ett ingrepp tar vanligtvis en till två timmar eller längre. Efter en näsplastikoperation kommer din näsa att svullna upp, du kommer att känna dig svag, blåmärken uppkommer vid ögonen.

Vanlig effekt av näsplastik är också huvudvärk och inre blödningar. Efter vissa typer av näsplastikoperationer behöver du också ha en skena eller annat skydd över näsan. Är du rökare bör du göra ett uppehåll till dess att såret är fullkomligt läkt. Mindre uppsvullnader kan fortsätta under flera månaders tid. Patienter bör undvika att sträcka, böja, lyfta samt använda glasögon direkt efter ingreppet. Du kan återgå till ditt arbete en till två veckor efter näsplastikoperationen. Under de första två till tre veckorna bör du dessutom exponera dig så lite som möjligt för solen.

Spruckna blodkärl kan uppträda som små röda prickar på huden. Dessa prickar kan bli permanenta efter en näsplastikoperation. Resultatet av din operation är permanent. Likväl tar det ungefär ett år innan det slutgiltiga resultatet har formats. En andra operation av näsan, för att göra korrigeringar, behövs mycket sällan. Vid en näsoperation separeras skinnet på näsan från de underliggande benen. Därefter skulpterar kirurgen den form som övertalats. Hur detta exakt sker är beroende av vilken teknik kirurgen använder sig av. Därefter sluts åter skinnet till näsbenet och öppningen sys ihop.