Lyfta ögonbrynen

Det är möjligt att på kosmetisk väg rätta till asymmetriska ögonbryn, de övre ögonfransarna samt rynkor i pannan. Ingreppen syftar till att förbättra den horisontala linje som kan göra att människor ser arga, ledsna eller trötta ut. Det är vanligast att patienter mellan 40 och 60 år vill lyfta ögonbrynen, då det minimerar åldertecknen i ansiktet. Ingreppet tar mellan en och tre timmar att genomföra.

Till sidoeffekterna av ett ögonbrynslyft hör temporär uppsvullnad, kliningar samt viss orörlighet. Det är också inte helt ovanligt att man förlorar en del hår på de platser där man fått ärrbildningar. I ovanliga fall kan de nerver som kontrollerar ögonbrynens rörelse skadas. Detta kan i sin tur få till följd att man inte längre kan sträcka på ögonbrynen eller rynka pannan. Således kan det krävas ytterligare kirurgi för att komma till rätta med detta problem.

Att återhämta sig från en operation tar mellan en vecka och tio dagar. Man bör dock undvika att anstränga sig fysiskt under några veckor efter ögonbrynsoperationen. Vidare kan man under några månader efter operationen inte exponera sig för solljus i samma utsträckning som tidigare. Risken finns också att det uppstår blödningar och infektioner. Man kan skilja på två typer av ögonbrynslyft. Det klassiska lyftet har till följd att man förlorar något känseln längs med och strax under den linje där snittet legat.

Om komplikationer inträffar under det så kallade endoscopiska lyftet kommer kirurgen att byta arbetsmetod till det klassiska lyftet. Resultatet håller sig länge. Det kan minimera tecknen på åldrande under flera år. När man gör det klassiska, eller konventionella lyftet, öppnar kirurgen ett snitt i linje med örat som sträcker sig upp runt hårlinjen. Snittet placeras ofta så att det ligger bakom hårlinjen. Därmed kommer inte ärret att bli synligt.

Med ett endoscopiskt lyft menas att kirurgen kommer att göra tre till fem mindre snitt i skalpen. Härefter förs en liten kamera in för att dokumentera huruvida det finns vävnader och muskler som kan störa ingreppet. När detta är gjort kommer ytterligare ett instrument föras in genom en annan öppning. Huden som täcker pannan lyfts och de underliggande musklerna och vävnaderna tas bort eller flyttas.