Läppförstoring

Läppförstoring är ett kosmetiskt ingrepp som gör dina läppar fylligare. Det finns fler olika tekniker med vilket man kan få större läppar. En läppförstoring kan också minskade rynkorna vid munnen. Ett ingrepp tar mellan 15 minuter och två timmar. En valig bieffekt är att patienten får en allergisk reaktion till följd av läppförstoringsoperationen. Patienten känner sig i regel öm och uppsvälld efter ett ingrepp.

Efter en läppförstoring kan du vanligtvis återgå till dina normala aktiviteter runt två veckor efter ingreppet. Den finns dock komplikationer som kan bli varaktigare. Patienten kan få ojämnt stora under- och överläppar. Vidare är det inte ovanligt att man drabbas av olika blödningar. I värsta fall kan implantaten förflyttas.

Resultatet av en läppförstoring är mycket beroende av vilket material man använder. Restylane håller i upp till ett år, medan andra material kan ge ett resultat som håller i upp till sex år. En vanligt förekommande läppförstoringsteknik är att man tar fett från patienten och injicerar det i läpparna. Vidare kan man också använda sig av laserteknik. Hör med din läkare vad han eller hon rekommenderar för behandling för läppförstorin