Hårtransplantation

En hårtransplantation innebär ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort en del av skalpen, på vilken det växer hår, och förflyttar det till ett område där hårväxten är sämre eller obefintlig. På senare år har dock nya tekniker blivit möjliga och man behöver nu inte förflytta en så stor mängd hår. Detta har fått till följd att resultaten blivit alltmer kosmetiskt acceptabla samt att mängden människor som söker sig till en klinik för att få en hårtransplantation utförd ökat.

Innan du bestämmer dig för att genomgå en hårtransplantation bör du uppsöka en kirurg för konsultation. Kirurgen undersöker då patientens skalp och diskuterar dennes preferenser och förväntningar. Därefter gör kirurgen en utlåtande i vilket redogör för det bästa och mest sannolika resultatet av en hårtransplantantation. Patienten bör undvika att ta mediciner, eller att dricka alkohol, dagarna innan operationen. Detta kan nämligen ha negativa bieffekter såsom att oönskade blödningar uppstår. Vanligt är också att antibiotika skrivs ut till patienten dagarna innan ingreppet för att minimera risken för infektioner.

Under hårtransplantationen är patienten helt, eller lokalt, nedsövd. En operation tar i genomsnitt fyra timmar att genomföra. Skalpen schamponeras för att sedan behandlas med antibakteriella kemikalier innan kirurgen sätter sitt första snitt. Snittets omfång är i regel 1-1.5 * 15-30 cm. Medan kirurgen syr ihop såret börjar assistenten att med mikroskop plocka bort överflödigt fett utan att skada de levande hårrötterna. Därefter använder kirurgen en nål för att markera ut och göra platsen för de ställen där det transplanterade håret ska sitta. Allt för att den nya hårlinjen ska få ett så realistiskt utseende som möjligt.

Assistenten utgör vanligtvis det sista stegen där denne sätter de enskilda hårstråna på plats. De bästa kirurgerna kan placera runt 70 hårstrån per kvadratcentimeter. Det finns rapporter som hävdar att kirurger har lyckats förflytta så mycket som 6000 enskilda hårstrån under en operation. De utsatta områdena måste sedan skyddas från solen under en tid framåt. Vidare bör patienten undvika att använda schampo under en vecka efter hårtransplantationen. Under de första tio dagar kommer patienten att tappa det transplanterade håret. Detta eftersom håret har skadats efter dess förflyttning. Men efter två eller tre månader kommer håret att ha återhämtat sig.

Då kommer patientens hår att växa på ett normalt sätt och fortsätta att bli allt tjockare under en sex- till niomånadersperiod. De hår som man tappar kommer troligtvis att vara från de områden som inte är behandlade. Vissa patienter använder olika mediciner för att undvika detta, medan andra fortsätter att genomgå fler hårtransplantationer.