Förstoring av käkpartiet

Förstoring av käkpartiet är ett kosmetiskt kirurgiskt ingrepp som syftar till att tydligare framhäva käkbenen i en persons ansikte. Tydligt markerade käkben har länge varit ett tecken på skönhet, både hos män och kvinnor. Personer som vill ha mer framhävda käkben kan skaffa sig implantat som vilar på deras käkparti.

En plastikkirurg öppnar vanligtvis upp huden med ett snitt i den övre delen av munnen, för att sedan föra upp implantatet den vägen. En annan metod är att föra in implantatet via en öppning nära ögat. De flesta patienter föredrar dock inte denna metod eftersom denna kan medföra en synlig ärrbildning. Likväl har den första metoden också sina brister. Risken att drabbas av en infektion är mycket större då implantatet förs in via munnen. Detta eftersom munnen är en plats där bakterier frodas.

Implantat i käkpartiet kan göras med flera olika typer av material. Dessa finns dessutom i olika storlekar och former, beroende på vad patienten vill ha. Det mest vanliga materialet är silikon. Det andra mest vanliga är polytetraflouroethylene (ePTFE), som interagerar väl med vävnader som förhindrar att implantatet flyttar sig. Ingreppet tar ungefär mellan en till två timmar. Att återhämta sig tar runt tio dagar.