Fettsugning

Fettsugning är ett kosmetiskt kirurgiskt ingrepp tar bort fett från flera olika delar av kroppen. Vanligast är magen, låren, baken, nacken samt överarmarna. Fettet tas i regel bort med hjälp av en cannula (ett ihåligt rör) samt en aspirator (en suganordning). Då motion och en rätt ställd diet kan vara verkningsfull för att bli av med överflödigt fett, så kan det vara så att vissa områden på kroppen inte blir smalare. Att genomgå en fettsugning kan då vara ett alternativ i en sådan situation.

Fettsugning är dock ett mycket kostsamt alternativ om man jämför med motion och en rätt ställd diet. Det är en förändring av kroppen som medför en del risker. Det är heller inte ett sätt att ”gå ner i vikt”. Mängden fett som tas bort vid en operation varierar beroende av läkare, metod och patient. Brukligt är dock att den sammantagna mängden fett som tas bort vid en fettsugning är fem kilo, eller något mindre.

Det finns flera faktorer som begränsar den mängd fett som med säkerheten i åtanke kan tas bort under en session. Till slut är det dock upp till läkaren och patienten att i samråd göra det beslutet. Men kom ihåg att vara lyhörd och följa läkarens råd. Det är hon eller han som är experten. Det finns nämligen flera negativa effekter med att ta bort mycket fett under en session. Vanligt är att huden blir ”hängig” men också att man utsätter sig för andra kirurgiska risker. Det finns rapporter som säger att en människa har fått så mycket som 23 kilo fett borttaget under en session.

Men en mer trolig förklaring till detta är att man faktiskt går ner mer i vikt än den mängden fett som tas bort under en fettsugning. Du kommer att vara lokalt eller helt nedsövd under fettsugningen. Riskerna med en fettsugning är inte bara beroende av den mängd fett som tas bort, men också hur patient sövs samt dennes hälsa i allmänhet. Det är naturligtvis att rekommendera att patienten är så vältränad som möjligt samt inte har rökt på flera månader innan fettsugningen.