Bukplastik

Bukplastik kallas också för, abdominal kirurgi, och innefattar en rad kirurgiska ingrepp där buken öppnas upp. Kirurgin för varje organ som sitter i närheten av buken behandlas på olika sätt. Det kan exempelvis vara magsäcken, njurarna eller levern. De vanligaste bukplastikoperationerna är tre till antalet.

Med laparotomi öppnas bukhålan upp för en undersökning av dess innehåll, för att därmed lokalisera blödningar eller andra skador. Detta behöver dock inte följas av ett ytterligare ingrepp. Appendectomi innebär att buken öppnas för att ta bort blindtarmen. Med Laparoskopi för man in slangar i buken genom små öppningar i bukhålan. Genom dessa slangar förs en liten kamera in som hjälper till vid bukplastiken.