Bröstoperationer

Korrigering av asymmetriska bröst
Behandling av asymmetriska bröst syftar vanligtvis till att korrigera storleken och formen på brösten eller bröstvårtornas lägen. En korrigering av asymmetriska bröst genomförs lämpligen på kvinnor som genomgått puberteten, då ingen vidare utveckling av brösten kan förväntas. Ett ingrepp tar mellan en till tre timmar. Till sidoeffekterna hör att man känner sig något uppstramad och uppsvullen. Sedan kan också rörligenheten i armarna minska. Man kan dock återgå till arbetet efter en till två veckor.

Risken vid bröstoperationen är att man förlorar känsligheten i bröstvårtorna, asymmetrin kan bli permanent då implantatet förflyttar sig. Infektioner tillhör också de vanligaste sidoeffekterna, särskilt i ärrbildningen. En förminskad bröststorlek kan förbli permanent men risken är att brösten ökar i omfång beroende av viktökning eller hormonella förändringar. Implantaten kan behöva ses över efter fem till tio år.

En kirurg kan öka det mindre bröstets omfång eller minska det större bröstets omfång. Möjligt är också att använda två implantat av olika storlek för att korrigera asymmetriska bröst. Det sätt på vilket ingreppet sker varierar. Man kan föra in implantatet via armhålan, strax under brösten eller genom naveln.

Bröstlyft
Bröstlyft (mastopexy) är ett ingrepp som kan utföras på flera olika sätt. Syftet med operationen är att ge ny spänst åt hängande bröst. Någon av dessa operationsformer kan innebära bröstförstoring med implantat för att öka samt förbättra omfånget och formen på brösten. Bröstens form bestäms av den omslutande huden och dess volym. Ett fullständigt bröstlyft medför att man öppnar upp antingen under brösten och/eller vid vårtgården.

Denna typ av ingrepp syftar till att på bästa sätt korrigera bröstens form utan man tvingas skära så mycket i huden. Därigenom ser man också till att ärrbildningen blir minimal. Det finns också typer av bröstlyft då man inte tvingas att gå igenom en så omständlig operation.

En av dessa kallas Benellis bröstlyft. Här skär man endast upp huden runt vårtgården. Benellis bröstlyft används ofta tillsammans med en allmän bröstförstoring. Det finns flera negativa konsekvenser med bröstlyft. Det kan bli infektioner i ärrbildningarna. Förr eller senare tar också gravitationen ut sin rätt och en bröstoperation kan bli tvungen att göras om.