Bröstförminskning

Vid en bröstförminskning tar kirurgen bort fet, vävnader men också hud från brösten, för att göra dem mindre, lättare och fastare. En bröstförminskning kan också göra storleken på areolan mindre. Areaolan är det man i vanligt tal kallar för vårtgården.

Målet med en bröstförminskning är att ge patienten mindre bröst så att de därmed är i bättre proportion till övriga kroppen. En bröstförminskning innebär oftast av en fysisk lättnad för patienten. Likväl görs bröstförminskningar i första hand på grund av att de innebär en kosmetisk försköning. Ingreppet tar mellan två och fyra timmar i anspråk. De vanligaste sidoeffekterna är inre blödningar och olika typer av infektioner. En del patienter får små sår runt bröstvårtorna efter ingreppet. Detta kan dock behandlas med antibiotika.