Bröstförstoring

Med bröstförstoring ökar man bröstens omfång med hjälp av implantat. En bröstförstoring kan vara ett sätt att korrigera den bröstförminskning som uppstått efter en graviditet. Vanligt är att brösten uppvisar en asymmetri. Ett implantat blir därför ett sätt att skapa jämvikt i bröststorlek.

Det material som används som implantat vid bröstförstoringar kan vara olika. Silikon tillhör ett av de vanligare materialen. Ingreppet tar minst en timme, men oftast längre. De vanligaste sidoeffekterna är sårbildningar, uppsvullenhet, förändringar i storleken på bröstvårtorna samt blåmärken. Det tar flera veckor innan brösten återgår till de vanliga i termer av känslighet och mottaglighet för stimulans.

Att återhämta sig från en operation tar upp till en vecka. Därefter kan du återgå till ditt arbete. Du bör dock undvika alltför fysiska aktiviteter under en treveckorsperiod efter bröstförstoringsoperationen. Såren och uppsvullenheten kan dock ta tre till sex månader innan de försvinner.

Risken med en bröstförstoring är att implantaten förflyttar sig eller börjar läcka. En ökad eller minskad känslighet hos bröstvårtorna blir ibland permanent. Ibland kan man vara tvungen att gå igenom ytterligare en operation för att bröstförstoringen ska bli bra. För att undvika ärrbildningen, kan kirurgen föra in implantaten via armhålan eller öppna upp under strax under brösten.

Plastikkirurgi
Inom fältet plastikkirurgi finns många underkategorier. Några av dessa är: fettsugning, ögonlocksoperationer, bröstförstoring; förstoring av baken; reduktion av ärr orsakade av acne med hjälp av laserkirurgi, mastopexy – bröstlyft, rhinoplastik – förändringar av näsan, otoplastik – att forma om örat. Man bör dock vara medveten om att vissa människor lätt kan bli beroende av plastikkirurgi. Ett kirurgiskt ingrepp är inte med automatik en väg till ett lyckligare liv. Alltför många kirurgiska ingrepp kan också leda till att man skadar kroppens normala struktur. Man bör också vara medveten om de kostnader som ett plastikkirurgiskt ingrepp innebär innan man fortskrider och genomför plastikkirurgi.